Skip to content
Menu
GR header

„Gry rozwijające” pomagają dzieciom w rozwijaniu kreatywnego potencjału, umiejętności wyobrażania i rozwiązywania problemów, szukania swoich własnych rozwiązań oraz sprawdzania, czy takie rozwiązania są praktyczne. Dzieci uczą się patrzeć na określoną prostą cechę i wizualizować całą konstrukcję/obiekt. Uczą się analizować, jak zmienia się dana sytuacja w przypadku zastosowania zestawu zasad. Program kładzie nacisk na umiejętności językowe i komunikacyjne jak również na pomaganie dzieciom w uczeniu się koncentracji, rozpoznawaniu symboli oraz rozwoju umiejętności społecznych i emocjonalnych, jakich potrzebują do współpracy zarówno w małych jak i dużych grupach.

Dlaczego te umiejętności są ważne? 

Czy kreatywność rozwija się spontanicznie, czy też możemy pielęgnować jej powstawanie? Czy możemy zrobić coś, co wykracza poza celebrowanie dowodów na samodzielne wyrażanie osobowości przez dziecko, jednocześnie nie tłumiąc jego oryginalności? 

Kreatywność zależy od wolnego przepływu wyobraźni i elastyczności myślenia. Jednakże swobodna wyobraźnia i elastyczne myślenie są najbardziej produktywne, gdy jesteśmy w stanie nakierować je na rozwiązywanie zadań, które sami stawiamy. 

Ponadto musimy rozwinąć nastawienie, w którym zakładamy, że może istnieć wiele różnych sposobów rozwiązania problemu, i które popycha nas do aktywnego szukania nowych rozwiązań. I ostatnia, równie istotna rzecz – musimy mieć przekonanie do naszych pomysłów, żeby wyrażać to, co myślimy, żeby być w stanie pozytywnie wykorzystać konstruktywne opinie i jednocześnie trzymać się swoich pomysłów w przypadku napotkania na opozycję oraz do dalszych wysiłków, gdy odkrywamy, że nasz pomysł nie działa tak, jak się spodziewaliśmy.

Jak działa ten program? 

Program „Gry rozwijające” oferuje zorganizowane ćwiczenia, które zachęcają małe dzieci do rozwijania oraz wyrażania uczuć i pomysłów o świecie, w różnorodnych kontekstach. Obejmuje to oglądanie rysunków schematycznych i wizualizowanie szeregu możliwych obiektów lub historii, korzystanie z kształtów geometrycznych do tworzenia różnorodnych przedmiotów, wizualizowanie i tworzenie swoich własnych pełnych rysunków w oparciu o schematy oraz niekompletne obrazy. We wszystkich tych zadaniach dzieci powinny udzielać bardzo różnorodnych odpowiedzi, przy czym zachęca się je do dzielenia się swoimi pomysłami, do słuchania innych oraz przedstawiania swoich opinii. Najważniejszą cechą ćwiczeń jest nacisk na zachęcanie dzieci do badania szeregu możliwych rozwiązań dla każdego zadania, zarówno poprzez staranne organizowanie wykorzystywanych materiałów jak i zachęcanie ich do prezentacji kilku pomysłów. 

Są także zorganizowane ćwiczenia wymagające rozwiązywania praktycznych problemów i analizy logicznej. Obejmują one wyszukiwanie błędów na obrazkach, znajdowanie niezgodności, dopasowywanie obrazków pokazujących problemy do obrazków przedstawiających rozwiązania, sprawdzanie nawzajem swoich prac oraz wyrażanie opinii, układanie kolejności chronologicznej oraz rozumienie ciągu wydarzeń przy pomocy logiki „jeżeli/to” (myślenie przyczynowo – skutkowe).

Korzyści wynikające z programu

Podobnie jak pozostałe moduły Klucza do uczenia się, “Gry rozwijające” w sposób celowy i systematyczne koncentrują się na rozwoju kluczowych procesów poznawczych: symbolizacji, modelowaniu, analizie logicznej oraz twórczej ekspresji.

Szczególny nacisk w tym module położony jest na umiejętności językowe i komunikacyjne dzieci, na ich umiejętność skupiania uwagi oraz rozpoznawania symboli. Ponadto dzięki działaniom polegającym na współpracy w małych grupach dzieci mają możliwość rozwijania umiejętności społecznych i emocjonalnych.

 

ShiningEyes19 1
4_devgames2
4_5i1530
Shining Eyes and Busy Minds Young Learner Centre, Weathampsted.L-REllen, Tae
groupwork2