Skip to content
Menu
referencje header

Ciągle mówimy o wyrównywaniu szans, ale w głowie mamy wyrównanie do normalności (cokolwiek by to znaczyło), natomiast Klucz wyrównuje niepełnosprawności. W grupie może być dziecko z autyzmem, z zespołem Downa lub z upośledzniem lekkim – każde z tych dzieci coś wyniesie z zajęć – jedno 10%, inne 30%, jeszcze inne 90%… Żadne nie jest gorsze czy słabsze przez swoją niepełnosprawność. Wszystkie coś osiągną i zajęcia kończymy w poczuciu zrealizowanego celu. Zarówno nauczyciel – terapeuta ma poczucie, że coś zrealizował, jak i dziecko, że dało radę :-)… O rodzicu to nawet nie wspomnę :-)”. 

mgr Kamila Chabowska
współtwórczyni sieci Terapeutycznych Punktów Przedszkolnych MOZAIKA

Bywałem w przedszkolach na całym świecie. Można wskazać wyróżniające się przykłady, w szczególności w Nowej Zelandii, USA i Północnych Włoszech, ale Wasz program jest nadzwyczajny. Nie sądzę, żebym gdziekolwiek na świecie widział lepszy”. 

 

Sir Christopher Ball
Kanclerz Uniwersytetu w Derby
Dyrektor Keble College Uniwersytetu w Oxford

Tym, co odróżnia Klucz do uczenia się od innych programów przedszkolnych, jakie kiedykolwiek widziałem, jest głębia planowania koncepcyjnego. Dosłownie mieni się wspaniałymi, oryginalnymi edukacyjnymi pomysłami. Nacisk kładziony jest na rozwój zdolności dzieci do myślenia symbolicznego – co prowadzi do umiejętności myślowych wyższego rzędu w późniejszym życiu”. 

 

Colin Rose
Ekspert w dziedzinie edukacji i metod efektywnego uczenia
Accelerated Learning Systems, UK

Jako długoletni teoretyk i pragmatyk wychowania przedszkolnego byłam przekonana, że nie ma już nic do odkrycia w tej dziedzinie, że osiągnęłam już w swojej karierze zawodowej wszystko, że mogę spokojnie odejść na emeryturę. Jednak praca z Kluczem do uczenia się usunęła rutynę i wypalenie zawodowe: dała mi impuls do dalszych poszukiwań i upewniła mnie w przekonaniu, że nie mogę jeszcze odejść”. 

 

Anna Natora
Konsultant ds. wychowania przedszkolnego i kierowniczej kadry oświatowej 
MSCDN 

„Jestem oszołomiona dziecięcą umiejętnością współpracy przy opowiadaniu tradycyjnych baśni. Program Literacki ogromnie poszerza dziecięce rozumienie historii oraz umiejętność ich ponownego opowiadania. Wykorzytsanie języka jest niezwykłe”. 

 

Tracey Wilson 
Dyrektor przedszkola w Durham 
Durham Local Education Authority, UK 

„W mojej głowie wciąż roi się od pomysłów, które Ty w niej zasiałaś Galino. Gdyby tylko cała brytyjska edukacja przedszkolna mogła przyjąć zasady Wygotskiego, to tak przygnębiające sprawozdanie jak to, które przygotowaliśmy, nie byłoby potrzebne”.

 

Claire Mills 
Producent programu “Zbyt wiele, zbyt szybko”, Canal 4, UK  

Bardzo dziękuję za miłą współpracę i umożliwienie nam pracy w oparciu o metodę Klucz do uczenia się. Dzieci są szczęśliwe, nauczycielki bawią się świetnie, a efekty przerastają nasze oczekiwania […] Jesteśmy nauczycielkami z bardzo dużym stażem pracy i pracowałyśmy w oparciu o wiele różnorodnych metod. Każda z nich ma wiele cennych elementów, ale tylko Klucz do uczenia się odnosi się w pełni do rozwoju dzieci”. 

mgr Halina Pawlak
Dyr. Przedszkola Miejskiego nr 5 w Lesznie

Ten program posiada głębię i odpowiedni format, wyraźne zasady, ale jest też elastyczny, daje wgląd w dziecko i ma zdolność angażowania dzieci. Jest bezsprzecznie prawdziwą metodą w stylu Wygotskiego, która przenosi do XXIw. jego epokowe odkrycie stwierdzające, że proces uczenia się u ludzi oraz rozwój stanowią nieodłączną całość. Jestem świadoma tego, że Klucz do uczenia się – jak żaden inny program nauczania małych dzieci, sprawia, że (jak to ujął Wygotski) dzieci “przerastają się o głowę” ponad swoje codzienne możliwości – to charakteryzuje w istotny sposób środowisko rozwojowego uczenia się”. 

 

Lois Holzman
Dr Psychologii, autorka publikacji “Lew Wygotski: rewolucyjny naukowiec”
Dyrektor East Side Institute w Nowym Jorku

Kilkadziesiąt lat badań naukowców nad teorią Wygotskiego w Rosji doprowadziło do opracowania prototypu Klucza do uczenia się. Teraz ten program jest dostępny w języku angielskim i dostosowany do potrzeb dzieci XXI wieku. Wykonuje prawdopodobnie jedno z najtrudniejszych zadań w dziedzinie wczesnej edukacji – przygotowuje dzieci do rygorystycznej edukacji formalnej, a jednocześnie wspiera właściwe dla ich wieku zachowania i kreatywność”. 

 

Prof. Alex Kozulin
Autor publikacji “Psychologia Wygotskiego: biografia pomysłów”, “Narzędzia psychologiczne: społeczno – kulturowe podejście do edukacji”
Międzynarodowe Centrum Podnoszenia Potencjału Uczenia (International Centre for the Enhancement of Learning Potential)

Jeden z moich pracowników naukowych odwiedził jedno z Waszych przedszkoli i wprost nie mógł pozbierać się ze zdumienia, gdy zobaczył, co potrafią dzieci. Uważa, że ten program jest znakomity! I ja podzielam to zdanie”. 

 

Kathy Sylva OBE
Profesor w Departamencie Edukacji
Oxford University

„Wyśmienite praktyczne pomysły z podbudową w zakresie wiedzy i pedagogiki, najbardziej inspirujący i świetny kurs. Klucz do uczenia się rzeczywiście otwiera wiele możliwości dla dzieci, stając się “kluczem do przyszłości”.

 

Una Gossey
Doradca programu “Early Years” 
Zarząd Antrim, Irlandia Północna

Jako nauczyciel wczesnej edukacji, od momentu odkrycia dzieł Lwa Wygotskiego w latach 80-tych, byłam uzależniona od jego twórczości. Jego teoria, że ​​dawno temu ludzie stworzyli zestaw „narzędzi kulturowych”, które można przekazywać kolejnym pokoleniom, ma zarówno potęgę intelektualną, jak też daje profesjonalne wzmocnienie dla nauczyciela.

Co więcej, model pedagogiczny Wygotskiego – budowanie “rusztowania” pod naukę dzieci w „strefie najbliższego rozwoju” – stanowi naprawdę rozwojowe podejście, a jego nacisk na odblokowywanie możliwości umysłowych dzieci jest o wiele bardziej ekscytującą i wyzwalającą wizją edukacji, niż nasze zachodnie koncentrowanie się na mierzeniu obecnych postępów dzieci w stosunku do arbitralnych standardów.

W Kluczu do uczenia się Galina Dolya przekształca całą teorię Wygotskiego w jasny, przystępny i praktyczny kurs dla dzieci w wieku od trzech do siedmiu lat. Dzięki dwóm kameralnym sesjom dziennie – czyli bogatym językowo i opartym na zabawie zajęciom edukacyjnym – dwanaście modułów Programu Rozwoju Poznawczego wyposaża dzieci w podstawowy zestaw narzędzi do rozwijania umiejętności uczenia się i umożliwiania im dostęp do wszystkich obszarów ludzkiej wiedzy.

Ponieważ systemy szkolne w Wielkiej Brytanii stają się coraz bardziej świadome znaczenia ustrukturyzowanych praktyk dostosowanych do wieku dzieci młodszych, mam nadzieję, że Klucz do uczenia się okaże się tym kluczem, który pomoże pokoleniu brytyjskich nauczycieli odkryć ekscytację płynącą ze skuteczności zasad i sposobów działania wg Wygotskiego”. 

 

Sue Palmer
Pisarka, dziennikarka i Konsultantka ds. Edukacji Małych Dzieci, UK  

„Przez dwa lata oceniałam wpływ programu rozwoju poznawczego Klucz od uczenia się grupę młodszych uczniów w hrabstwie Durham. Ich postęp w zakresie różnych umiejętności, ale szczególnie w dziedzinie języka i komunikacji, był niezwykły. W ciągu 20 lat moich badań w dziedzinie edukacji nigdy nie widziałam programu, który rozwija język i komunikację tak skutecznie jak Klucz do uczenia się.

Uderzające w Kluczu do uczenia się jest jego zintegrowanie. Dzieci, dla których wcześniej zdobycie nowych umiejętności było zmaganiem się, teraz lubiły swoje zajęcia tak samo, jak dzieci bardziej zdolne. Chłopcy i dziewczęta byli równie zaangażowani, a ich wyobraźnia rozkwitała. Widać wyraźnie, że Klucz do uczenia się ma znaczący wpływ na rozwój poznawczy dziecka.

Ten program przekracza granice kulturowe i polecam go każdemu nauczycielowi edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. To przeżycie będzie niezapomniane”. 

 

Dr Madaleine Portwood
Starszy Specjalista Psychologii Edukacyjnej 
Durham Local Education Authority, UK 

Proces uczenia się rozpoczyna się z chwilą przyjścia dziecka na świat i trwa przez całe jego życie. Proces uczenia się i rozwoju opierają się na dialogu pomiędzy dzieckiem, a otaczającym je światem. W trakcie tego procesu powstają narzędzia i rozwijane są umiejętności, które pomagają dziecku sprostać wymaganiom i radzić sobie z problemami, które napotyka na swojej drodze. Czasem ten proces uczenia jest przypadkowy – samo życie stwarza sytuacje wymagające uczenia się. Możemy wtedy rozwijać zdolności niezbędne do uczenia się, ale nie możemy być pewni, że wszystkie pojęcia i umiejętności, których dziecko potrzebuje do uczenia się i myślenia na wyższym poziomie, są rozwijane. 

Dlatego też w procesie rozwoju dziecka niezbędne jest zastosowanie strukturalnego procesu uczenia się, który determinowany jest przez środowisko i kulturę, oraz cele przez nie określane. 

Klucz do uczenia się jest programem nauczania, który kształtuje niezbędne narzędzia w sposób systematyczny. Te podstawowe narzędzia – pojęcia i umiejętności – które stanowią bazę dla rozwoju wyższego poziomu myślenia i uczenia się – są prezentowane w sposób przejrzysty i dokładny dzięki wykorzystaniu materiałów. Przez pracę z nimi dziecko ma możliwość rozwijania niezbędnych umiejętności i zdobywania niezbędnej wiedzy. Zajmując się problemami, które zawiera ten program, dzieci uczą się jak radzić sobie z zadaniami oraz opracowywać strategie niezbędne do rozwiązywania problemów, jak również wykorzystywać właściwe pojęcia.

Struktura programu pomaga generalizować pojęcia przez wykorzystywanie ich w równych kontekstach sytuacyjnych oraz okolicznościach. Stwarza również okazje do powtórzeń, co ułatwia przeniesienie własnego doświadczenia na pojęcia i umiejętności. Wykorzystywanie tych pojęć i umiejętności w różnych sytuacjach i okolicznościach pomaga dziecku przyswoić je tak, że stają się integralną częścią jego repertuaru. 

Proces uczenia się z wykorzystaniem tego programy jest dobrze zorganizowany, budowany w oparciu o jasno zdefiniowane cele, a przy tym wykorzystuje różnorodne  okoliczności, co pozwala na przyswojenie żądanego pojęcia. Rozwijanie tych strategii pozwala dziecku rozwijać umiejętność czytania, pisania i liczenia, jak również dobrze przygotowuje je do przyszłej nauki w szkole”. 

 

Dr Ruth Hartman 
Uniwersytet w Tel Awiwie, Izrael

„The Chelsea Group of Children jest pierwszą szkołą w Anglii wykorzystującą Klucz do uczenia się w nauczaniu dzieci z deficytami rozwojowymi. Program ten nie tylko poprawił funkcje poznawcze w całym spektrum, lecz również umożliwił nauczycielom określenie szczególnych obszarów rodzących trudności w odniesieniu do zdolności dzieci i ich rozumienia. Naszym zdaniem to podejście powinno znaleźć zastosowanie we wszystkich przedszkolach, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci ze specjalnymi potrzebami. W ramach popularnych trendów w nauczaniu, elementem, którego zawsze brakowało, było praktyczne zastosowanie teorii w klasie. Galina Dolya rozwinęła zadania i materiały edukacyjne w oparciu o teorię kształcenia Wygotskiego i dołączyła do nich jasne i kompleksowe instrukcje, które mogą być natychmiast włączone do programu nauczania początkowego. Reakcja naszych uczniów na ten program zobligowała nas do udokumentowania naszych doświadczeń z całego procesu oraz wyników, z których mogą skorzystań inni pedagodzy.

Zaangażowaliśmy się w naszej Grupie Chelsea w najlepsze, oparte na badaniach praktyki edukacyjne dostępne w Europie i Stanach Zjednoczonych i stwierdziliśmy, że Klucz do uczenia się oferuje najbardziej kompleksowy i skuteczny, a zarazem najprostszy program, z jakiego korzystaliśmy przez minione 10 lat ”. 

 

Libby Hartman
Dyrektor The Chelsea Group of Children 
Centrum Oceny Rozwoju i Diagnostyki Nauczania, Londyn 

„Jako psycholog edukacyjny pracujący w Radzie Hrabstwa North Ayshire byłam zachwycona, gdy włączono mnie w realizację pilotażowego modułu “Gry rozwijające”, który jest jednym ze składników programu nauczania Klucz do uczenia się. Programem tym – który odpowiada dość dokładnie istniejącemu w Szkocji programowi nauczania – objęci byli uczniowie przedszkoli oraz szkół podstawowych i szkół specjalnych. Jednym z najbardziej interesujących odkryć, które zaobserwowaliśmy po analizie danych jakościowych programu, było zróżnicowanie wpływu programu na uczenia się dzieci oraz to, w jaki sposób się ujawnia. Chociaż główny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności wizualnych i przestrzennych oraz kreatywności, to sprawozdanie wskazuje na znaczący wpływ programu na język i komunikację, współpracę i pewność siebie. mam nadzieję,  że będę miała jeszcze okazję uczestniczenia w tym niezwykle interesującym programie nauczania”. 

 

Shonah McKechnie
Starszy psycholog edukacyjny 
Rada Hrabstwa North Ayshire, Szkocja  

„Wszyscy byli uczniowie [tj. ci, którzy w przedszkolu pracowali z programem Klucz do uczenia się], którzy byli obserwowani w nowej placówce edukacyjnej, dobrze zaadoptowali się w niej i osiągali najwyższe wyniki w klasie. Bez wyjątku, wszyscy nauczyciele obserwowanych dzieci mówili o pozytywnym nastawieniu dzieci do nauki, ich doskonałych relacjach z dorosłymi i rówieśnikami, ich zdolności do samodzielnej pracy, ich umiejętnym wypowiadaniu się i chęci uczestniczenia w dyskusji oraz ich zdolności do dokonywania wyborów i wyjaśniania swoich preferencji. Wydaje się więc, że byli bardzo dobrze przygotowani do szkoły i, w odniesieniu do starszych uczniów, utrzymali ten doskonały start”. 

 

Narodowa Fundacja Badań Edukacyjnych
National Foundation for Educational Research (NFER) Interim Evaluation Report 2000
Oxford University