Skip to content
Menu

Szkolenia

Organizacja szkoleń

Szkolenia z programu Klucz do uczenia się nie są obligatoryjne, ale niewątpliwie to pomocny krok do rozpoczęcia prowadzenia zajęć z wykorzystaniem programu i licznych materiałów dydaktycznych z nim związanych (zasoby, klocki, modele, filce, szablony etc). Długość szkolenia jest uzależniona od ilości i rodzaju modułów, które Państwa placówke chce u siebie wdrożyć.

Nie mniej jednak stworzyliśmy dla Państwa tzw. “szkolenie wprowadzające“, które trwa 8 godzin dydaktycznych. Już po tym szkoleniu nauczyciel jest gotowy do wykorzystania poszczególnych elementów programu w swojej pracy. Nauczyciel: zna podstawowe elementy pedagogiki Wygotskiego, na której opiera się cała filozofia programu i koncepcja pracy z dzieckiem w programie Klucz do uczenia się, zna założenia programu, potrafi przeprowadzić w grupie sesje/zajęcia z wykorzystaniem przewidzianym materiałów dydaktycznych. Te szkolenia są dedykowane zarówno placówkom, które już zdecydowały się na zakup programu (wówczas w szkoleniu uczestniczy cała rada pedagogiczna lub osoby, które dołączyły do rady w późniejszym czasie i nie przeszły jeszcze szkolenia), jak też nauczycielom/edukatorom, którzy są zainteresowani Programem i szkolenie miałoby pomóc im w podjęciu decyzji co do wdrażania Programu, wyboru poszczególnych modułów.

Ponadto w naszej ofercie znajdą Państwo szkolenia nakierowane na wsparcie dzieci w rozwoju konkretnych, kluczowych umiejętności. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleń.

Poza szkoleniami opisanymi powyżej przygotowaliśmy też “szkolenia ukierunkowane” – skupiamy się w nich na konkretnych modułach, które chcecie Państwo u siebie wdrożyć. Ceny tych szkoleń są każdorazowo uzgadniane i zależą od przyjętych celów, czasu trwania szkolenia. Te szkolenia są przeznaczone tylko dla placówek, które chcą działać w oparciu o program Klucz do uczenia się i podjęły decyzję o zakupie poszczególnych modułów.

Ponadto w naszej ofercie znajdą Państwo szkolenia nakierowane nie tyle na poszczególne moduły, co na konkretne, kluczowe umiejętności. 

Nasi trenerzy prowadzą szkolenia dla nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych. Szkolenia mają charakter warsztatowy – pokazujemy jak zorganizować materiały dydaktyczne i jak może z nich korzystać cała placówka, jak zorganizować sesje w grupie dzieci i na co zwrócić szczególną uwagę. Wspólnie uczestniczymy w przykładowych sesjach zaczerpniętych z Programu.

Szkolenia prowadzą certyfikowani Trenerzy, którzy posiadają min. kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z Kluczem do uczenia się. Są to pasjonaci, certyfikowani przez autorkę Programu, Galinę Dolya, którzy z ogromnym zaangażowaniem przekazują swoją wiedzę i doświadczenie.
Szkolenia organizujemy w wybranym przez Państwa miejscu (przedszkole, szkoła, ośrodek szkolno- wychowawczy).

Maksymalna liczba uczestników to 20 osób. Pomaga nam to zachować warsztatowy charakter spotkania. Każdemu uczestnikowi szkolenia zapewniamy zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Istnieje możliwość łączenia placówek.

Ustalona z nami cena szkolenia obejmuje:

  • przygotowanie prezentacji wykorzystywanych podczas szkolenia,
  • przygotowanie i przekazanie uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej,
  • przeprowadzenie części teoretycznej oraz części praktycznej (z wykorzystaniem programu “Klucz do uczenia się”),
  • przekazanie zaświadczeń,
  • dojazd na miejsce szkolenia.

Oferując tak szerokie i różnorodne spektrum tematyczne, mamy nadzieję, że każdy znajdzie wśród naszych propozycji coś dla siebie, zarówno wśród modułów, jak i szkoleń. Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania nam zapotrzebowania na kolejne tematy. Dołożymy starań, by sprostać tym oczekiwaniom.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszej oferty, prosimy o kontakt: e-mail na adres: ida.winiarek@kluczdouczeniasie.pl lub tel. 728 98 30 98 w celu dokonania uzgodnień.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą aktualnych szkoleń.