Skip to content
Menu
header nasz program
Klucz do uczenia się to kompletny program edukacyjny składający się z ponad 600 dynamicznych i różnorodnych “sesji” w 12 modułach tematycznych. Zajęcia koncentrują się na rozwijaniu umiejętności uczenia się, ale obejmują także szeroki zakres tradycyjnej wiedzy i umiejętności odpowiednich rozwojowo.
Daje to dzieciom możliwość rozwijania, ćwiczenia i dostrajania swoich umiejętności uczenia się w zakresie zarówno tych unikalnych jak i tych tradycyjnych obszarów nauki i popularnych tematów w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W programie jest coś dla każdego typu ucznia.
Każda „sesja” jest jak zaproszenie lub prowokacja dla dzieci – po to, by stymulować i rozwijać określone obszary mózgu. Ale dobroczynne działanie programu to również dostarczanie dzieciom mnóstwo pomysłów i inspiracji do ich samodzielnych zajęć i zabaw, które stają się dzięki temu bogatsze i bardziej różnorodne.
Klucz do uczenia się
zawiera 12 modułów tematycznych i jest podzielony na dwa etapy pracy:
caterpillar icon in #011e36
butterfly icon in #011e36

GĄSIENICE

dla dzieci od około 2,5 do 4 lat

Matematyka sensoryczna 1
Matematyka sensoryczna 2
Program literacki
Konstrukcje
Gry rozwijające
Od bazgrania do pisania
Kreatywne modelowanie
Ja – Ty – Świat
Ruch ekspresyjny

MOTYLE

dla dzieci od około 4 do 6/7 lat

Matematyka 1
Matematyka 2
Program literacki
Konstrukcje
Gry rozwijające
Od bazgrania do pisania
Kreatywne modelowanie
Program badawczy
Ruch ekspresyjny
Logika 1
Logika 2
Wizualno – przestrzenny

Ten podział jest odzwierciedleniem rosnącego poziomu trudności. Większość modułów rozpoczyna się od etapu Gąsienic a następnie ma swoją kontynuację w Motylach, gdzie dzieci wykonują bardziej złożone zadania.

JEDEN PROGRAM, DWANAŚCIE MODUŁÓW

Kliknij na ikonę, żeby zobaczyć szczegółowe informacje o module.

MATEMATYKA SENSORYCZNA

 

Rozwija umiejętność analizy zewnętrznych, wizualnych właściwości obiektów przy użyciu standardów sensorycznych, takich jak kolor, kształt i rozmiar. Buduje podstawy do rozwoju zdolności umysłowych.

LOGIKA

 

Rozwija umiejętność analizowania obiektów i zdarzeń, dostrzegania ich niewidzialnych stron, identyfikowania ich najbardziej istotnych cech, myślenia sekwencyjnego, wyciągania wniosków a także klasyfikowania oraz systematyzowania informacji.

MATEMATYKA

 

Korzystając z modeli wizualnych, dzieci odkrywają język matematyki i pojęcie miary, dokonują porównań jakościowych i ilościowych a także badają relacje “mniej”, “więcej”, “tyle samo”.

PROGRAM LITERACKI

 

Rozwija zamiłowanie do bajek, umożliwia poznanie baśniowego języka oraz dogłębne zrozumienie struktury opowiadania – to wszystko przy pomocy konkretnego zestawu procedur, znanych jako “modele wizualne”.

GRY ROZWIJAJĄCE

 

Rozwija produktywną wyobraźnię, umiejętności symboliczne, umiejętności językowe i komunikacyjne, elastyczne myślenie, kreatywne rozwiązywanie problemów, samoregulację oraz poczucie własnej wartości.

OD BAZGRANIA DO PISANIA

 

Kultywuje podstawowe umiejętności wymagane zarówno do pisania, jak i twórczej ekspresji artystycznej. Rozwija “wizję artystyczną”, wprowadza różne symboliczne narzędzia, kompozycję, rytm i kolor.

WIZUALNO-PRZESTRZENNY

 

Rozwija świadomość przestrzenną i umiejętność “czytania” map. Dzieci patrzą na przedmioty w przestrzeni i używają symboli do przedstawienia tego, co widzą oni i inni, poprzez użycie modeli wizualnych – mapy, schematy oraz plany.

KREATYWNE MODELOWANIE

 

Poprzez wspólną aktywność dzieci odkrywają symetrię i wzór, manipulują kształtami geometrycznymi, aby tworzyć kompozycje artystyczne otaczającego ich świata. Rozwija umiejętności współpracy i umiejętności społeczne.

KONSTRUKCJE

 

Rozwija zachowania matematyczne i ukierunkowane na cel. Dzieci analizują strukturę obiektów, planują, wyjaśniają swoje plany oraz konstruują je za pomocą drewnianych klocków modularnych.

PROGRAM BADAWCZY

 

Poprzez gry, baśnie i proste, ale skuteczne eksperymenty dzieci odkrywają ważne koncepcje naukowe – stany materii, właściwości substancji i transformacje.

RUCH EKSPRESYJNY

Rozwija inteligencję emocjonalną, umiejętność komunikacji niewerbalnej, kreatywność i produktywną wyobraźnię poprzez ruchy ciała, gesty, mimikę i muzykę.

JA - TY - ŚWIAT

Używając symboli i modeli wizualnych, dzieci uczą się o sobie jako istotach fizycznych, emocjonalnych i społecznych, poznają świat naturalny i materialny – uczą się o istotach żywych oraz przedmiotach nieożywionych.