Skip to content
Menu
K header

Program „Konstrukcje” rozwija dziecięce umiejętności: planowania, a także wyrażania swoich planów w sposób werbalny i wizualny, analizowania struktury przedmiotów (np. budynków, mostów, płotów, itp.) oraz relacji pomiędzy ich poszczególnymi częściami. W tym celu dzieci uczą się, jak korzystać z ważnego narzędzia, jakim jest schemat. Schemat szkic przedstawiający w uproszczeniu dowolną, zbudowaną z wielu elementów, całość lub gotową konstrukcję. Schemat działa jako wizualny model, który zostanie wykorzystany przez dzieci do budowania różnych obiektów, przy pomocy zestawu modularnych klocków. Dzięki zastosowaniu różnorodnych zadań, dzieci uczą się patrzeć na przedmioty z wielu perspektyw i myśleć szczegółowo o tym, co muszą zrobić, żeby stworzyć daną konstrukcję, zanim przystąpią do wykonywania określonego zadania. 

Dlaczego te umiejętności są ważne?

Jedną z najważniejszych cech osób dorosłych, które odnoszą sukcesy, jest postrzeganie siebie samych, jako architektów swojego życia. Osoby takie nie działają pod wpływem samego impulsu, ale są w stanie wyznaczać cele, sporządzać plany zmierzające do ich realizacji i wreszcie, wprowadzać swoje plany w życie. Program „Konstrukcje” dąży do rozwijania umiejętności skupienia się na celach i pomocy dzieciom w opanowaniu własnej impulsywności. 

Jak działa ten moduł?

Program „Konstrukcje” oferuje zorganizowane ćwiczenia, które pomagają małym dzieciom, poprzez wykorzystanie, w rozwijaniu kluczowych zdolności poznawczych. Zadania takie obejmują prezentacje symboliczne (na przykład: klocki trójwymiarowe są zastępowane na rysunku kształtami dwuwymiarowymi) oraz korzystanie z nich, jako modeli wizualnych (czyli planu), do budowy określonej struktury. Zadania te wymagają łączenia analizy logicznej i rozumienia istoty symbolu. Na przykład: dzieci mogą analizować plan, żeby określić, które klocki będą im potrzebne i w jaki sposób muszą je rozmieścić, żeby stworzyć reprezentowaną konstrukcję trójwymiarową. Mogą również tworzyć własne modele do przedstawiania struktur trójwymiarowych, które mogą być budowane przez inne dzieci. 

Inne zadania rozwijają analizę logiczną i kreatywność. Dzieci opracowują własne rozwiązania problemu, jak budowanie drogi na tyle szerokiej, aby zmieściły się na niej dwa pojazdy lub mostu, pod którym będzie mogła przepłynąć duża łódka. W tym celu muszą zrozumieć relacje pomiędzy projektem konstrukcji, jaką mają stworzyć, a jej funkcją. Ponadto dzieci planują i realizują projekty, które są ściśle związane z otaczającą je rzeczywistością, określają kryteria oceny projektu i na końcu sprawdzają swoją pracę, zgodnie z określonymi kryteriami. 

Korzyści wynikające z tego modułu

PKluczową cechą tego programu jest możliwość rozwijania koncepcji matematycznych i wzbogacenia języka dziecka, ponieważ program wymaga stosowania bogatego słownictwa matematycznego w praktycznym, wizualnym kontekście. Rozmawiając o swojej pracy dzieci mają możliwość kontaktu ze słownictwem, które obejmuje nazwy klocków i kształtów dwuwymiarowych, odpowiadających planom, rozumienia pojęć takich jak: krawędź, bok, róg, przód, płaski, pełny, prosty, zakrzywiony, płaszczyzna
i podniesienie, działań takich jak: równoważenie, budowanie, łączenie, rozdzielanie, układanie, a także przyimków oraz wyrażeń przyimkowych, na przykład: na górze, z lewej lub prawej strony, obok, pod itp. Dzieci poznają w praktyce fizyczne cechy kształtów i znaczenie ich wielkości, co pomaga w zrozumieniu koncepcji rozmiarów. 

Praca, którą dzieci wykonują w trakcie zajęć, może być wzbogacona, poprzez dodanie informacji i opowiadań związanych z rodzajami konstrukcji, jakie mają stworzyć. Można, na przykład: wybrać się z dziećmi na most lub plac budowy. Dzieci mogą korzystać również z materiałów budowlanych, w trakcie swobodnej zabawy. Można także zachęcać je do planowania i realizowania swoich wizji.

3_27
3_33
external2