Skip to content
Menu
M header

Ten program wprowadza koncepcje i język matematyki oraz przekazuje określone umiejętności posługiwania się liczbami. Dzieci dowiadują się o relacjach pomiędzy tym, co mierzą a kryteriami, jakie wykorzystują do pomiaru. Uświadamiają sobie, że różne miary są potrzebne do porównywania różnych wielkości i cech przedmiotów. Głównym zadaniem dzieci jest znajdowanie cech związanych z wielkością i ilością. Nie musimy im przekazywać konkretnej wiedzy, ale rozwijać w nich zdolność do generalizowania oraz zauważania powiązań i relacji.

Dlaczego te umiejętności są ważne?

Większość dorosłych, którym rozwój ich dzieci leży na sercu, próbuje pomagać im stawaniu pierwszych kroków w matematyce. Chociaż nie są specjalistami w nauczaniu początkowym, chętnie uczą swoje dzieci liczenia i rozwiązywania zadań. Ale czy to rzeczywiście dobry początek?

Najważniejszą rzeczą w matematyce jest nauczenie myślenia, analizy logicznej oraz znajdowania zależności i relacji matematycznych.

Jak działa ten program?

Rozpoczynamy nie od bezmyślnego liczenia, ale od zrozumienia relacji matematycznych: więcej, mniej, równe itp. Jest to nazywane „przedliczeniem” lub „okresem przedliczbowym”. Dziecko, które nie zna liczb, uczy się relacji ilościowych, porównując przedmioty pod względem ich wielkości (długość, szerokość, wysokość). Dziecko porównuje dwie grupy elementów, najpierw bezpośrednio, dotykając i przesuwając konkretne przedmioty, a następnie pośrednio, za pomocą modeli wizualnych, które przekazują nie tylko konkretną, lecz także uogólnioną informację oraz rozwijają myślenie abstrakcyjne.

Modele wizualne różnych typów, np. model dwóch grup żetonów dobranych na zasadzie „jeden do jednego”, czy dwie linie liczydła, pomogą dziecku w pełni zrozumieć pojęcia liczb, liczb sąsiednich, przechodzenia jednej liczby w drugą, szeregów kolejnych liczb, jak również skład liczb od 3 do 10 (np. 7 może się składać z 3 + 4) i ułatwią mu rozwiązywanie zadań arytmetycznych.

Korzyści wynikające z programu

Rozwój matematyczny dziecka z jednej strony umożliwia mu zrozumienie podstawowych koncepcji matematycznych i wykorzystanie ich do rozwiązywania różnorodnych zadań, a z drugiej strony umożliwia rozpoznawanie istotnych cech każdego zadania poznawczego i wykonywanie operacji umysłowych potrzebnych do jego rozwiązania, tzn. rozwija jego zdolności umysłowe.

3_21
4_logic3