Skip to content
Menu
OBDP header-7

Moduł „Od bazgrania do pisania” programu „Klucz do uczenia się” pomaga małym dzieciom w rozwinięciu umiejętności, jakich potrzebują zarówno do pisania jak i twórczego wypowiadania się za pośrednictwem sztuki. Otrzymują możliwości rozwoju precyzyjnej kontroli ruchu oraz świadomości przestrzennej, jakiej wymagają oba te zadania. Uczą się, jak wykorzystywać znaki na papierze, modelować plastelinę i tworzyć wizualne modele różnych aspektów rzeczywistości przy pomocy różnorodnych środków ekspresji. Uczą się, jak przedstawiać przedmioty będące w ruchu oraz w stanie spoczynku oraz jak wykorzystywać cechy kontrastujące ciała i mimiki, aby przekazywać różne emocje. Uczą się również, jak korzystać z kolorów do wyrażania emocji i tworzenia kontrastujących nastrojów. 

Dlaczego te umiejętności są ważne?

Pisanie i wyrażanie swojej wyobraźni w sztukach plastycznych to wysoce złożone czynności, w których aktywne są podobne umiejętności. Pisanie jest bardzo trudne. Mimo to oczekujemy, że dzieci nauczą się pisać w bardzo wczesnym wieku, pomimo trudności, które się z tym nieodłącznie wiążą i często bez wystarczającego przygotowania. Pisanie obejmuje rozwinięcie umiejętności, na przykład prawidłowego uchwytu ołówka oraz kontrolowania jego ruchu i nacisku, z jakim piszemy. 

Pisanie to również zdolność zapamiętywania, planowania i płynnego wykonywania sekwencji ruchów. Ponadto w czynności tej także konieczna jest zdolność rozumienia celu zadania – litery nie są przypadkowymi kształtami, ale symbolami, które pozwalają nam zapisywać znaczenia. 

Podobnie możemy określić niektóre elementy wymagane do rozwijania kreatywnego tworzenia wyobrażeń symbolicznych. Przede wszystkim dzieci muszą zrozumieć koncepcję modelu wizualnego – możemy wykorzystywać znaki na papierze do oznaczania tego, co widzimy, oraz korzystać z nich w celu komunikowania się z innymi osobami. 

Następnie dzieci muszą mieć możliwość rozwijania zdolności koniecznych do manipulowania kredkami, węglem drzewnym, farbami i plasteliną, muszą ćwiczyć organizowanie i wykonywanie sekwencji ruchów potrzebnych do stworzenia określonego, zaplanowanego znaczenia. Dzieciom potrzebna jest również wiedza o technikach, na przykład technikach zobrazowania ruchu lub wyrażania emocji i nastroju. 

Jak działa ten moduł?

Program zapewnia stopniowe i systematyczne ramy wspierające rozwój zarówno pisania jak i ekspresji poprzez zabawy plastyczne. Na wczesnym etapie ćwiczenia pozwalają przedstawić nawet bardzo małym dzieciom wykorzystywanie znaków na stronie do oznaczania cech środowiska wizualnego, rozwijać świadomość przestrzenną poprzez zachęcanie dzieci do korzystania z takich znaków oraz wykorzystywania miejsca dostępnego na stronie, jak również do wprowadzania wykorzystania symboli w ciepłych i zimnych kolorach do oznaczania radości lub smutku. Ważną cechą na wczesnym etapie programu jest wykorzystanie ćwiczeń do wzmacniania palców, korzystanie z tablic na pisaki oraz z pisaków do rozwijania pewności siebie oraz korzystanie z pierścieni do pisania, aby zapewnić, że dzieci prawidłowo trzymają ołówki i kredki.

Na późniejszych etapach programu dzieci obserwują zjawiska zanim je narysują, namalują lub wymodelują w plastelinie. Określają elementy wizualne, które są najważniejsze do stworzenia określonej reprezentacji, na przykład zwierzęcia w ruchu lub wyrazu twarzy. Zadania rozwijają zrozumienie symbolicznego stosowania kolorów. Rozmowy i wystawy prac pomagają promować umiejętności komunikowania się, pewność siebie i dumę ze swoich osiągnięć. 

Korzyści wynikające z modułu

Ważną cechą tego etapu programu jest oczekiwanie, że małe dzieci potrafią i mogą uczyć się poprzez obserwowanie tego, jak osoba dorosła działa w sposób złożony i z wykorzystaniem różnych umiejętności. Możliwości ćwiczenia tej umiejętności stanowią doskonałe przygotowanie dla doświadczeń edukacyjnych, z jakimi będą spotykać się dzieci w późniejszym wieku, kiedy przejdą do szkoły. 

Masz ochotę wypróbować kilka sesji z tego modułu? Kliknij w poniższy link, aby ściągnąć plik z przykładowym scenariuszem zajęć 🙂

OD BAZGRANIA DO PISANIA Gąsienice – przykładowe zajęcia

4_art3
external1
4_art5
4_art4