Skip to content
Menu

Cieszymy się, że interesujesz się naszym programem. Ochrona danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. Korzystanie ze strony internetowej www.kluczdouczeniasie.pl jest możliwe bez podania danych osobowych. Jeśli jednak chcesz zostać Subskrybentem naszych usług i aktualizacji, podaj swoje dane w formularzu kontaktowym, abyśmy mogli się z tobą skontaktować. Podobnie, gdy zechcesz zostać Członkiem korzystającym z naszych produktów online, to przetwarzanie danych osobowych stanie się konieczne. W przypadku wyboru opcji Subskrypcji zawsze będziemy potrzebowali Twojej zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych. Z kolei dla Członków nasza podstawa prawna do przechowywania i przetwarzania danych jest umowna.

Jako administrator danych wdrożyliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najbardziej kompletnej ochrony danych osobowych osoby, której dane dotyczą [oznacza to Ciebie i Twoje dane] przetwarzanych za pośrednictwem naszych stron internetowych.

 

  1. Administrator i inspektor ochrony danych

Administratorem Twoich danych jest Ida Winiarek, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Starowiejska 33, 80-534 Gdańsk, NIP: 5842440392, REGON: 511333168. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: ida@keytolearninginternational.com

Każdy subskrybent lub członek może w dowolnym momencie skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych we wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych.

 

  1. Ciasteczka

Nasze strony internetowe używają plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery można przypisać do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany jest plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych zawierających inne pliki cookie. Określoną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Dzięki plikom cookie możemy zapewnić użytkownikom naszej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej można optymalizować z myślą o użytkowniku. Pliki cookie pozwalają nam, jak wspomniano wcześniej, rozpoznawać użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Odwiedzający stronę internetową, która wykorzystuje pliki cookie, na przykład nie musi wprowadzać danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedzana jest strona internetowa, ponieważ są one przejmowane przez stronę internetową, a zatem plik cookie jest przechowywany w systemie komputerowym użytkownika.

Możesz w dowolnym momencie zapobiec ustawianiu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale odmówić ustawienia plików cookie. Ponadto ustawione wcześniej pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli wyłączysz ustawienie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej witryny mogą być w pełni użyteczne.

 

  1. Gromadzenie ogólnych danych i informacji (dane nieosobowe)

Nasza strona internetowa gromadzi szereg ogólnych danych i informacji, gdy dana osoba korzysta z witryny. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Zebrane mogą być (1) zastosowane typy i wersje przeglądarki, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu dociera do naszej strony internetowej (tzw. Strony odsyłające), (4) sub – strony internetowe, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępowego oraz (8) wszelkie inne podobne dane oraz informacje, które mogą być wykorzystane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, nie wyciągamy żadnych wniosków na Twój temat. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej oraz jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej rentowności naszych systemów informatycznych i technologii stron internetowych oraz (4) dostarczają organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku cyberataku. Dlatego analizujemy anonimowo gromadzone dane i informacje w sposób statystyczny, w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych naszego przedsiębiorstwa oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych. Anonimowe dane plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez Ciebie.

 

4.Dane, które przechowujemy i przetwarzamy

O tym, jakie dane osobowe są nam przekazywane, decyduje odpowiednia maska ​​wejściowa używana do rejestracji jako Subskrybent i / lub Członek kupujący produkty i usługi. Wprowadzone dane osobowe są gromadzone i przechowywane wyłącznie do naszych własnych celów, do użytku wewnętrznego i przez naszych zewnętrznych dostawców usług. Usługodawcy to firmy, które pomagają nam prowadzić naszą działalność, przetwarzając dla nas dane osobowe. Tacy dostawcy obejmują usługi przetwarzania płatności, usługi serwerowe, usługi analizy danych, monitorowanie i zapobieganie oszustwom, dostarczanie wiadomości e-mail, media społecznościowe i marketing. Zawsze upewniamy się, że nasi zewnętrzni dostawcy usług sami zobowiązują się do przestrzegania RODO poprzez badanie ich własnych polityk prywatności.

Nigdy nie sprzedajemy danych innym organizacjom.

Korzystając z naszych dostawców bezpiecznych usług płatniczych, sami nie przechowujemy żadnych informacji na temat kart kredytowych lub debetowych ani rachunków bankowych.

Nie korzystamy ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Rejestrując się na naszej stronie internetowej, adres IP – przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) i wykorzystany przez Ciebie – data, czas rejestracji są również przechowywane. Przechowywanie tych danych odbywa się na tle, że jest to jedyny sposób, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu naszych usług i, w razie potrzeby, umożliwić dochodzenie w sprawie popełnionych przestępstw. Dlatego przechowywanie tych danych jest niezbędne dla naszego bezpieczeństwa. Dane te nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że istnieje ustawowy obowiązek przekazania danych lub jeżeli przekazanie służy celowi karnemu.

 

Twoja rejestracja, z dobrowolnym podaniem twoich danych osobowych, ma na celu umożliwienie nam zaoferowania Subskrybentom treści lub usług, które mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom i dostarczenia Członkom zakupionych produktów i usług.

W każdej chwili przekażemy na żądanie każdej zarejestrowanej osobie informacje o tym, jakie dane osobowe są o niej przechowywane. Ponadto poprawimy lub usuniemy dane osobowe na żądanie lub wskazanie zarejestrowanej osoby, o ile nie będzie żadnych ustawowych obowiązków przechowywania. Wszyscy nasi pracownicy są dostępni w tym zakresie jako osoby kontaktowe.

 

  1. Subskrybenci

Na stronie internetowej użytkownicy mają możliwość subskrypcji naszego biuletynu i promocji. Maska wejściowa zastosowana w tym celu określa, jakie dane osobowe są przesyłane.

Regularnie informujemy swoich członków i subskrybentów za pomocą biuletynu o swoich ofertach, artykułach i istotnych informacjach. Biuletyn przedsiębiorstwa może być otrzymywany tylko przez Ciebie, jeśli (1) masz ważny adres e-mail i (2) zarejestrujesz się. Po rejestracji wiadomość e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłana na podany przez Ciebie adres e-mail, z przyczyn prawnych, w ramach procedury podwójnego wyboru. Ten e-mail potwierdzający służy do udowodnienia, czy właściciel adresu e-mail jest upoważniony do rejestracji.

Podczas procesu rejestracji przechowujemy również adres IP systemu komputerowego przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) i używany przez Ciebie w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby zrozumieć (możliwe) niewłaściwe wykorzystanie twojego adresu e-mail w późniejszym terminie, a zatem służy nam jako cel ochrony prawnej.

Dane osobowe zebrane w ramach rejestracji zostaną wykorzystane wyłącznie do przesyłania naszego biuletynu, artykułów i promocji. Ponadto subskrybenci biuletynu mogą być informowani za pośrednictwem poczty e-mail, o ile jest to konieczne do działania usługi biuletynu lub danej rejestracji, ponieważ może tak być w przypadku modyfikacji oferty biuletynu, lub w przypadku zmiany okoliczności technicznych. Dane osobowe gromadzone przez serwis newslettera nie będą przekazywane stronom trzecim innym niż nasi usługodawcy (patrz 4 powyżej). Subskrypcja naszego biuletynu może zostać przez ciebie rozwiązana w dowolnym momencie. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, którą udzieliłeś, może zostać w dowolnym momencie odwołana. W przypadku cofnięcia zgody odpowiedni link znajduje się w każdym biuletynie lub wiadomości e-mail. Możliwe jest również wypisanie się z newslettera w dowolnym momencie poprzez przekazanie nam tego w inny sposób.

 

  1. Kontakt za pośrednictwem strony internetowej lub e-maila

Strona internetowa www.kluczdouczeniasie.pl zawiera informacje, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, a także bezpośrednią komunikację z nami, w tym także ogólny adres tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego, przesłane przez Ciebie dane osobowe są automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie na zasadzie dobrowolności są przechowywane w celu przetworzenia lub skontaktowania się z Tobą. Dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim.

 

  1. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub w zakresie, w jakim przyznaje to prawodawca europejski lub inni ustawodawcy w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlegamy.

Jeżeli cel przechowywania nie ma zastosowania lub upłynął okres przechowywania określony przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

 

  1. Okres przechowywania danych osobowych

Kryteriami stosowanymi do ustalenia okresu przechowywania danych osobowych dla członków (którzy mają z nami umowę) jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, jeśli nie są już konieczne do wykonania umowy lub rozpoczęcia kolejnej umowy.

W przypadku Abonentów, którzy nie będą reagować na naszą komunikację przez 6 lat, będziemy rutynowo usuwać ich dane osobowe.

 

  1. Podanie danych osobowych jako wymóg ustawowy lub umowny

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z postanowień umownych. Czasami może być konieczne zawarcie umowy, w której przekazujesz nam dane osobowe, które następnie musimy przetworzyć. Jesteś na przykład zobowiązany do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma podpisuje z tobą umowę. Niedostarczenie danych osobowych spowodowałoby, że umowa z tobą nie mogła zostać zawarta.

 

Niniejsza Polityka prywatności została zaadaptowana ze standardu wygenerowanego przez Generatora Polityki Prywatności Niemieckiego Stowarzyszenia Ochrony Danych, który został opracowany we współpracy z prawnikami ds. Prywatności z WILDE BEUGER SOLMECKE, Kolonia.

 

KONIEC POLITYKI PRYWATNOŚCI