Skip to content
Menu
PB header

Program ten wprowadza i pomaga małym dzieciom rozwinąć zakres ich zrozumienia fundamentalnych koncepcji dotyczących siebie samych oraz świata przyrody i materii. Program przedstawia dzieciom koncepcje przeciwności oraz różnych cech materii, na przykład faktury materiałów (twardy/miękki), stanów umysłu (płynny/stały), cech powietrza (jest wszędzie, jest niewidoczne, ruchy powietrza wywołują wiatr, utrzymuje latające samoloty i ptaki, wywiera ciśnienie), gęstości (czy przedmiot zatonie, czy będzie pływał?). Zachęca dzieci do dokładnej analizy codziennych przedmiotów za pomocą mikroskopu. 

Dlaczego te umiejętności są ważne? 

Program pomaga dzieciom rozwinąć zdolność analizowania zmian lub przechodzenia z jednego stanu w drugi. Dzieci badają nieodwracalne transformacje. Obejmuje to m.in. wprowadzenie procesu wzrostu i dojrzewania, na którym obecny stan dziecka, rośliny czy zwierzęcia ujawnia swoją przeszłość i/lub przyszłość oraz cykliczne przemiany pór roku. Dotyczy także wprowadzenia koncepcji transformacji przedmiotów przy pomocy ludzkich umiejętności oraz koncepcji dotyczących przedmiotów niszczących się oraz implikacji tego zjawiska. Niektórych rzeczy nie można przywrócić do ich oryginalnego stanu i ma to poważne konsekwencje – straty ekologiczne, jeżeli niszczymy drzewa, śmieci, jeżeli niszczymy przedmioty domowe i zabawki. Dzieci poznają także odwracalne transformacje – woda przyjmuje formę swojego pojemnika, trzy stany wody i procesy gotowania, zamarzania, parowania i skraplania, transformacja soli, która rozpuszcza się w wodzie, odzyskiwanie soli, gdy woda wyparowuje z roztworu soli, korzystanie z termometru do pomiaru zmian temperatury. 

Jak działa ten moduł? 

Kluczową cechą programu jest danie dzieciom możliwości uczestnictwa w prostych eksperymentach. Dzieci mogą obserwować zachodzące transformacje, przyglądać się im dokładnie, rozmawiać o tym, co zobaczyły oraz myśleć o warunkach, które są konieczne, aby eksperyment zakończył się sukcesem. Dzieci mają szansę przewidywania tego, co się wydarzy i sprawdzania, czy ich wyobrażenia pokrywają się z rzeczywistymi wynikami. Najbardziej niezwykłą cechą tego programu jest innowacyjne wykorzystanie zabaw i opowiadań do badania zjawisk naturalnych. Są one sercem programu i zostały starannie zaplanowane i zorganizowane, tak aby przyciągnąć i skupić uwagę dzieci oraz żeby wspierać je w aktywnym budowaniu wiedzy i rozumieniu koncepcji i idei naukowych. 

Korzyści wynikające z modułu

Podobnie jak we wszystkich pozostałych modułach programu „Klucz do uczenia się” możliwości rozwijania najważniejszych umiejętności myślenia są wbudowane w każdą zaplanowaną czynność. Takie zadania mogą wymagać symbolizacji (np. kształty zastępcze, stylizowane rysunki lub gesty ciała do oznaczania stanów materii), modelowania (np. wykorzystania kolejnych gestów do oznaczenia sekwencji czasowej w procesie przemiany pary najpierw w wodę, a następnie w lód), analizy logicznej (np. zachęcenie do przewidywania, co się wydarzy następnie w eksperymencie i sprawdzanie, co się wydarzy) oraz twórczego wytwarzania (np. podczas dyskusji o bajce dziecko ma możliwość rozwiązania dylematu, przed jakim staje postać i wyjaśnienie, dlaczego jego rozwiązanie jest dobre).

4_explor4