Skip to content
Menu
RE header

Ten program daje małym dzieciom możliwość rozwijania inteligencji emocjonalnej oraz umiejętności komunikacji pozawerbalnej przy pomocy ruchu, gestów i mimiki. Wspomaga kreatywność, wymagając od dzieci, aby wykorzystały swoje ciała do stworzenia swoich własnych wyobrażonych reprezentacji stanów emocjonalnych, zwierząt, ludzi i scenariuszy. 

Dlaczego te umiejętności są ważne? 

Ważność komunikacji pozawerbalnej i ruchów ekspresyjnych jest nie- kwestionowana. Niemowlaki zaczynają korzystać z języka pozawerbalnego od momentu narodzin. Nawet zanim zaczną mówić, zaczynają używać systemy sygnałów pozawerbalnych, język mimiki, ułożeń ciała, gestów, spojrzeń i przestrzeni osobistej, które później będą ważne dla skutecznego komunikowania się w codziennym życiu. Język ciała i mimika twarzy także kodują nasze emocje. Jest to jeden ze sposobów, w jaki przekazujemy ważne informacje o nas samych. Pewne podstawowe emocje są trudne do ukrycia, nawet jeżeli próbujemy je chować, i są pewne emocje lub uczucia, których nie można wyrazić ruchami ciała. 

Możemy nabyć umiejętność świadomej kontroli komunikacji poza- werbalnej poprzez świadomość, wiedzę i zrozumienie siebie samego. Nauczenie się, jak „odczytywać” innych oraz poruszać naszymi ciałami w ekspresyjny sposób, jest podstawą do rozwoju inteligencji emocjonalnej. 

Jak działa ten moduł? 

Program „Ruch ekspresyjny” obejmuje czynności, które mają pomóc dzieciom nabyć bogaty repertuar gestów, które mogą wykorzystywać w komunikacji zarówno z dorosłymi jak i rówieśnikami. Uczą się społecznie akceptowanych sposobów wyrażania swoich potrzeb, pragnień i nastrojów. Uczą się modulować intonację głosu, ułożenie ciała, postawę i chód. Uczą się również zmieniać prędkość poruszania się, napinanie i zwalnianie mięśni oraz prędkość oddechów. Uczą się wykorzystywać słownictwo związane z ruchem do tworzenia swoich własnych wyobrażonych reakcji na różnorodne zadania. Uczą się ponadto, jak pracować wspólnie, aby występować przed publicznością oraz jak reaguje dobra publiczność. 

Te zadania zapewniają możliwość rozwijania kontroli samego siebie, pewności siebie oraz samoświadomości, uczą jak pracować z innymi, nabywać umiejętności potrzebne do „odczytywania” uczuć, nastrojów i postaw oraz rozwijać kreatywność poprzez produkowanie oryginalnych przedstawień. 

Kluczową cechą tego programu jest to, że jest on bardzo aktywny. Małe dzieci są w naturalny sposób uczniami kinestetycznymi, co sprawia, że program ten jest dla nich szczególnie przystępny. Inną ważną cechą programu jest wykorzystanie muzyki. Obejmuje on cały szereg zadań, które prezentują małym dzieciom sposoby, na jakie dźwięk, rytm i melodia mogą tworzyć, wzmacniać lub zmieniać nastrój. 

 

Korzyści wynikające z modułu

„Ruch ekspresyjny” celowo i systematycznie wzmacnia rozwój kluczowych procesów poznawczych. Program obejmuje cztery najważniejsze procesy poznawcze: symbolizację (np. wykorzystanie gestów do kodowania znaczeń), modelowanie wizualne (np. uczenie się poprzez naśladowanie, wyrażanie idei poprzez ciąg ruchów), logiczną analizę (np. analizowanie, które elementy języka ciała pasują najlepiej do wyrażenia określonego aspektu zachowania) oraz kreowanie ekspresji siebie.

4_expresmov5
4_expresmov2
4_expresmov3