Skip to content
Menu

Unikalny

Klucz do uczenia się różni od innych programów to, że koncentruje się nie tylko na przekazywaniu dzieciom samej wiedzy czy uczeniu wyizolowanych umiejętności, ale przede wszystkim na  rozwoju umiejętności uczenia się dziecka. To, co jest dla nas najistotniejsze, to sposób w jaki dziecko myśli, wyobraża sobie i postrzega świat. Oczywiście, że nie da się mówić o wiedzy i umiejętnościach w oderwaniu od umiejętności uczenia się, ale jeśli istnieje taka ilość wiedzy i tak szeroki wachlarz umiejętności do wyboru, to rodzi się pytanie – jak wybieramy których umiejętności i jakiej wiedzy powinniśmy nauczać?

Klucz do uczenia się wybiera te aspekty wiedzy i te umiejętności, które najlepiej pasują do realizacji naszego celu: rozwoju umiejętności uczenia się.

Temu celowi służy rozwój wyższych funkcji mentalnych i samoregulacji – to procesy umysłowe, które pozwalają nam planować, skupiać uwagę w sposób zamierzony, podtrzymywać lub przesuwać tą uwagę w miarę potrzeb, pamiętać o celowości naszych działań i zarządzać tym, jak dużą ilością energii wkładamy w wykonanie zadania. Właśnie tych wszystkich umiejętności potrzebujemy, kiedy musimy nauczyć się czegoś nowego. Te czynności są powiązane z funkcją mózgu, która ulega szczególnie mocno rozwija się we wczesnym dzieciństwie. Badania prowadzone nad wpływem tych podstawowych umiejętności na osiągnięcia dziecka wykazują, że te dzieci, które mają możliwość nabycia takich bazowych umiejętności, mają lepsze długoterminowe rezultaty, nie tylko w czasie dzieciństwa ale i w wieku dorosłym. Lepiej radzą sobie w szkole, mają więcej znajomych i odnoszą więcej sukcesów w życiu. Jednak ogromne znaczenie ma rozwijanie tych umiejętności w tym kluczowym okresie  ich rozwoju – we wczesnym dzieciństwie.