Skip to content
Menu

Wszechstronny

Klucz do uczenia się to program wszechstronny. Jest podzielony jest na 12 modułów tematycznych [zobacz moduły], z których każdy doskonali w szczególny sposób określone umiejętności, ale jednocześnie są one ze sobą spójne pod względem metodycznym, przenikają się wzajemnie ich treści, przewodnie motywy. Te moduły nawzajem się wspierają i powodują, że nasze nauczanie jest efektywne.

W każdej sesji, w każdym działaniu mogliśmy osadzić praktyki służące rozwojowi samoregulacji i wyższych funkcji mentalnych u dzieci.

Każdy moduł rozwija trzy podstawowe umiejętności: umiejętność samoregulacji, umiejętności poznawcze i komunikatywne. To sprawia, że dziecko ma nie tylko ogromną wiedzę, ale dobrze funkcjonuje w otoczeniu społecznym oraz potrafi planować i organizować swoje działania.