ROZWÓJ KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Matematyka 1 - Kwiatki i Motyle

Rozwój kompetencji matematycznych małego dziecka prowadzi do osiągnięcia gotowości szkolnej, opisanej w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Wszystkie działania podejmowane przez dzieci mają charakter dobrze zorganizowanej zabawy i wyzwań stawianych dziecku na granicy jego możliwości tak, aby skutecznie motywować dzieci do uczenia się. Działania edukacyjne opisane są przez pryzmat modułów programu opartego na teorii rozwoju Lwa Wygotskiego “Klucz do uczenia się”.

Artykuł, na podstawie własnych wieloletnich doświadczeń z programem, napisała mgr Małgorzata Gałan – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Pedagogika.

Tekst ukazał się w wydawnictwie “Nauczyciel i Szkoła” Tom 3 Nr 63 (2017), DOŚWIADCZENIA I PROPOZYCJE NAUKOWO-METODYCZNE / NiS 2017/3, Nr 63 / ISSN 1426-9899